Logo
Komunikat
 • Korzystanie ze strony internetowej Banku możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Zastosowania jednej z przeglądarek internetowych typu Google Chrome, wersja 46 (i nowsza), Mozilla Firefox, wersja 41.0,2 (lub nowsza), Internet Explorer wersja 11 (lub nowsza) skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL
  2. Systemy windows, linux, mac os, w wersjach wspieranych przez producentów.
 • Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych i aktualizowanie ich na bieżąco.
 • Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.bspodegrodzie.pl - kliknij tutaj
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj